wz
Minonkad
Home
Grafika
Animace
Stahuj
Tvorba stránek
HTML
Kontakt
HTML jazyk

Html je jazyk, bez kterého se při tvorbě stránek velmi těžko obejdete! Tedy pokud si nenecháte vygenerovat stránky za pomocí nějaké služby. (websnadno, webgarden, atd…) Mám tu pro vás pár základů HTML jazyka a nějaké barvy, které se dají použít. Dále pokud si chcete zkoušet své výkony a pokroky v HTML, tak si stáhněte program PSPad Editor (kde a jak si ho stahnete vám můžu poradit) a teď už k jazyku.

POZOR! Potřebujete více informací jak pracovat s těmito tagy? Napište nám vzkaz a my vám dopodrobna vysvětlíme základy html jazyka.

Dotaz
Všechny položky označené *, jsou povinné.

Váš e-mail: *
Váš dotaz: *

Základy:

<b>Tučný text</b> Tučný text

<strong>Text také tučný </strong> Text také tučný

<i>Text psaný kurzívou</i> Text psaný kurzívou

<small>Text psaný menším písmem</small> Text psaný menším písmem

<big>Text psaný větším písmem</big> Text psaný větším písmem

 <strike>Přeškrtnutý text</strike> Přeškrtnutý text

<u>Podtržený text</u>Podtržený text

<font color="blue>Modrý text</font> Modrý text

<p>Tento text je psán v odstavci,</p> <p>tento v dalším</p>

Tento text je psán v odstavci,

tento v dalším.

<p align=center>Tento odstavec bude zarovnán na střed.</p> 

Tento odstavec bude zarovnán na střed.

<a href="mailto:minonkadek@seznam.cz">minonkadek@seznam.cz</a>  minonkadek@seznam.cz

<a href="http://www.minonkad.kvalitne.cz">minonkad</a> minonkad

<sup>Text v horním indexu.</sup> Text v horním indexu.

<sub>Text v dolním indexu.</sub> Text v dolním indexu.

<font size="+1">Text o jedno číslo větší než standart.</font>Text o jedno číslo větší než standart.

<font size="-1">Text o jedno číslo menší než standart.</font>Text o jedno číslo menší než standart.

<font face="Arial Black">Tento text je psán fontem Arial Black</font>Tento text je psán fontem Arial Black

<h1>Tento text je nadpis.</h1>

Tento text je nadpis.

<code>Text psán neproporcionálním písmem.</code>Text psán neproporcionálním písmem.

<cite>Tento text je psán jako citace.</cite>Tento text je psán jako citace.

 

<ul >
<li>První položka</li>
<li>Druhá položka</li>
</ul>

  • První položka
  • Druhá položka

<dfn>Text používán pro zvýraznění</dfn> Text používán pro zvýraznění

Barvy:

aliceblue

 

 

antiquewhite*

 

aguamarine*

 

 

azure*

 

beige

 

 

bisque*

 

black

 

 

blanchedalmond

 

blue*

 

 

blueviolet

 

brown*

 

 

burlywood*

 

cadetblue*

 

 

chartreuse*

 

chocolate*

 

 

coral*

 

cornflowerblue

 

 

cornsilk*

 

cyan*

 

 

darkblue

 

darkcyan

 

 

darkgoldenrod*

 

darkgray

 

 

darkgreen

 

darkkhaki

 

 

darkmagenta

 

darkolivegreen

 

 

darkorange*

 

darkorchid*

 

 

darkred

 

darksalmon

 

 

darkseagreen*

 

darkslateblue

 

 

darkslategray*

 

darkturquoise

 

 

darkviolet

 

deeppink*

 

 

deepskyblue*

 

dimgray

 

 

dodgerblue*

 

firebrick*

 

 

floralwhite

 

forestgreen

 

 

gainsboro

 

ghostwhite

 

 

gold*

 

golderod*

 

 

gray

 

green*

 

 

greenyellow

 

honeydew*

 

 

hotpink*

 

indianred*

 

 

ivory*

 

khaki*

 

 

lavender

 

lavenderblush*

 

 

lawngreen

 

lemonchiffon*

 

 

lightblue*

 

lightcoral

 

 

lightcyan*

 

lightgoldenrod*

 

 

lightgoldenrodyellow

 

lightgrey

 

 

lightgreen

 

lightpink

 

 

lightsalmon

 

lightseagreen

 

 

lightskyblue*

 

lightslateblue

 

 

lightslategray

 

lightsteelblue*

 

 

lightyellow*

 

limegreen

 

 

linen

 

magenta* / fuchsia*

 

 

maroon*

 

mediumaquamarine

 

 

mediumblue

 

mediumorchid*

 

 

mediumpurple*

 

mediumseagreen

 

 

mediumslateblue

 

mediumspringgreen

 

 

mediumturquoise

 

mediumvioletred

 

 

midnightblue

 

mintcream

 

 

mistyrose*

 

moccasin

 

 

navajowhite*

 

navy

 

 

navyblue

 

oldlace

 

 

olivedrab*

 

orange*

 

 

orangered*

 

orchid*

 

 

palegoldenrod

 

palegreen*

 

 

paleturquise*

 

palevioletred*

 

 

papayawhip

 

peachpuff*

 

 

peru

 

pink*

 

 

plum*

 

powderblue

 

 

purple*

 

red*

 

 

rosybrown*

 

royalblue*

 

 

saddlebrown

 

sandybrown

 

 

seashell*

 

salmon*

 

 

skyblue*

 

seagreen*

 

 

slategray*

 

sienna*

 

 

springgreen*

 

slateblue*

 

 

snow*

 

steelblue*

 

 

tan*

 

tomato*

 

 

steelblue*

 

violet

 

 

thistle*

 

wheat*

 

 

turquoise*

 

violetred*

 

 

yellow*

 

yellowgreen

 

 

white

 

whitesmoke